Convilium är en resurs för sjukvården

Tillsammans skapar vi långsiktiga lösningar, präglade av kompetens, kvalitet och ansvarstagande.

KVALITET

Vi säkerställer att arbetet på en avdelning utförs rätt och med ett tillfredsställande resultat – och tar alltid ansvar för planering och genomförande.

KOMPETENS

De läkare som Convilium samarbetar med inom klinisk patologi och cytologi besitter en bred och djup kunskap. Beroende på specialisering och erfarenhet sträcker sig deras kompetens över flera områden.

TJÄNSTER

Vi erbjuder skräddarsydda diagnostiktjänster inom klinisk patologi och cytologi genom samarbete med erfarna och specialistutbildade läkare.